Symbols and Abbreviations Used in the Dictionary

a. (albo) or
acc (biernik) accusative
akc (forma akcentowana) strong form
alb. (albański) Albanian
anat. (anatomiczne) anatomical
ang. (angielski) English
antr. (antropologiczne) anthropological
arab. (arabski) Arabian
arch. (archaiczne) archaic
archeol. (archeologiczne) archaeological
archit. (architektoniczne) architectural
astr. (astronomiczne lub astrologiczne) astronomical or astrological
B. (biernik) accusative
bank. (bankowe) banking
bezok. (bezokolicznik) infinitive
bibl. (biblijne) biblical
biochem. (biochemiczne) biochemical
biol. (biologiczne) biological
bot. (botaniczne) botanical
bret. (bretoński) Breton
brus. (białoruski) Byelorussian
bud. (budowlane) building
bułg. (bułgarski) Bulgarian
C. (celownik) dative
char. (forma charakterystyczna (nacechowana)) marked form
chem. (chemiczne) chemical
chiń. (chiński) Chinese
chor. (choreograficzne) choreographic
chorw. (chorwacki) Croatian
cz. (czasownik) verb
czes. (czeski) Czech
D. (dopełniacz) genitive
dat (celownik) dative
daw. (dawne) former
depr (forma deprecjatywna) depreciative form
dk (dokonany) perfective verb
druk. (drukarskie) printing
duń. (duński) Danish
edyt. (edytorskie) editorial
ekon. (ekonomiczne) economic
elektr. (elektrotechniczne) electrotechnical
erud. (erudycyjne) erudite
etnolog. (etnologiczne) ethnological
etnon. (etnonim) ethnonym
etymol. (etymologicznie) etymologically
euf. (eufemistyczne) euphemistic
farm. (farmaceutyczne) pharmaceutical
fchar (forma charakterystyczna (nacechowana)) marked form
film. (filmowe) film
filoz. (filozoficzne) philosophical
fiń. (fiński) Finnish
fiz. (fizyczne) physical
fizjol. (fizjologiczne) physiological
flam. (flamandzki) Flemish
flis. (flisackie) rafting
fneut (forma neutralna) unmarked form
form. (formalne) formal
fotogr. (fotograficzne) photographic
fr. (francuski) French
fraz. (frazeologiczne) phraseological
gen (dopełniacz) genitive
genet. (genetyczne) genetic
geogr. (geograficzne) geographical
geol. (geologiczne) geological
głuż. (górnołużycki) Upper Sorbian
górn. (górnicze) mining
gr. (grecki) Greek
gwar. (gwarowe) dialectal
handl. (handlowe) trade
hebr. (hebrajski) Hebrew
hip. (hipiczne) equestrian
hist. (historyczne) historical
hiszp. (hiszpański) Spanish
hom. (forma homonimiczna)homonymic form
hydrol. (hydrologiczne) hydrological
im. b. (imiesłów bierny) past participle
im. cz. (imiesłów czynny) present participle
in. (inaczej) or
indyw. (indywidualne) individual
inst (narzędnik) instrumental
irl. (irlandzki) Irish
iron. (ironiczne) ironic
isl. (islandzki) Icelandic
jap. (japoński) Japanese
jęz. (językoznawcze) linguistic
karc. (karciane) card
kaszb. (kaszubski) Kashubian
kaz. (kazachski) Kazakh
komp. (komputerowe) computer
książk. (książkowe) bookish
kulin. (kulinarne) culinary
lekcew. (lekceważące) disrespectful
leśn. (leśnicze) forestry
licz. (liczebnik) numeral
lit. (literackie) literary
litew. (litewski) Lithuanian
l. m. (liczba mnoga) plural
loc (miejscownik) locative
lotn. (lotnicze) aviation
l. p. (liczba pojedyncza) singular
łac. (łaciński) Latin
łot. (łotewski) Latvian
łow. (łowieckie) hunting
M. (mianownik) nominative
m (rodzaj męski) masculine
m1 (rodzaj męski osobowy) personal masculine gender
m2 (rodzaj męski zwierzęcy) animate non-personal masculine gender
m3 (rodzaj męski rzeczowy) inanimate masculine gender
maced. (macedoński) Macedonian
mat. (matematyczne) mathematical
med. (medyczne) medical
meteor. (meteorologiczne) meteorological
mikol. (mikologiczne) mycological
miner. (mineralogiczne) mineralogical
mit. (mitologiczne) mythological
mo (rodzaj męskoosobowy) personal masculine gender
monet. (monetarne) monetary
mong. (mongolski) Mongolian
mors. (morskie) marine
mot. (motoryzacyjne) automobile
Ms. (miejscownik) locative
muz. (muzyczne) music
n. wł. (nazwa własna) proper name
N. (narzędnik) instrumental
n1 (rodzaj nijaki pierwszy) first neuter gender
n2 (rodzaj nijaki drugi) second neuter gender
ndepr (forma niedeprecjatywna) non-depreciative form
ndk (niedokonany) imperfective verb
ndm (nieodmienne) uninflected
neut (forma neutralna) unmarked form
niderl. (niderlandzki) Dutch
niem. (niemiecki) German
niepopr. (niepoprawne) incorrect
niezal. (niezalecane) not recommended
nom (mianownik) nominative
num. (numizmatyczne) numismatic
nw. (niewłaściwe) improper
nwok (forma niewokaliczna) non-vocalic form
ods. (odsłownik) verbal noun
ogr. (ogrodnicze) gardening
os. (osoba) person
p1 (rodzaj przymnogi osobowy) personal plurale tantum gender
p2 (rodzaj przymnogi drugi) second plurale tantum gender
p3 (rodzaj przymnogi trzeci) third plurale tantum gender
paleont. (paleontologiczne) paleontologic
pim. (przyimek) preposition
plast. (plastyczne) fine arts
poet. (poetyckie) poetic
pogard. (pogardliwe) scornful
pol. (polski) Polish
poligr. (poligraficzne) polygraphic
polit. (polityczne) political
poprz. (poprzyimkowe) postprepositional
port. (portugalski) Portuguese
pot. (potoczne) informal
praw. (prawne) legal
pref. (prefiks) prefix
przen. (przenośne) metaphorical
przest. (przestarzałe) obsolete
przym. (przymiotnik) adjective
ps. (przysłówek) adverb
psych. (psychologiczne) psychological
pszcz. (pszczelarskie) beekeeping
reg. (regionalne) regional
rel. (religijne) religious
roln. (rolnicze) agricultural
ros. (rosyjski) Russian
rub. (rubaszne) coarse
rum. (rumuński) Rumanian
ryb. (rybackie) fishing
rz. (rzeczownik) noun
rzad. (rzadkie) rare
rzem. (rzemieślnicze) handicrafts
serb. (serbski) Serbian
skr. (skrót) abbreviation
słowac. (słowacki) Slovakian
somal. (somalijski) Somali
sport. (sportowe) sports
spół. (spółgłoskowe) consonantal
suah. (suahili) Swahili
szach. (szachowe) chess
szkol. (szkolne) school
szt. (sztuka) art
szw. (szwedzki) Swedish
środ. (środowiskowe) environmental
tadż. (tadżycki) Tadzhik
teatr. (teatralne) theatre
techn. (techniczne) technical
term. (terminologiczne, termin) terminological
turkm. (turkmeński) Turkmen
ukr. (ukraiński) Ukrainian
uzbec. (uzbecki) Uzbek
voc (wołacz) vocative
W. (wołacz) vocative
wal. (walijski) Welsh
wet. (weterynaryjne) veterinary
węg. (węgierski) Hungarian
wł. (włoski) Italian
właśc. (właściwie) practically
włók. (włókiennicze) textile
wojsk. (wojskowe) military
wok (forma wokaliczna) vocalic form
wulg. (wulgarne) vulgar
zdr. (zdrobnienie) diminutive
Złoż. (forma niesamodzielna (w złożeniach)) dependent form (in compounds)
zool. (zoologiczne) zoological
zootechn. (zootechniczne) zootechnical
ż (rodzaj żeński) feminine gender
żart. (żartobliwe) jocular
żegl. (żeglarskie) nautical

+(plus) indicates spelling as one word
(minus) before an abbreviation indicates an oppositive value
(diamond) separates the informal, descriptive part of the entry
( )facultative element
[ ]not recommended
Zygmunt Saloni Marcin Woliński Robert Wołosz Włodzimierz Gruszczyński Danuta Skowrońska

Grammatical Dictionary
of Polish

3rd Edition Online

Warszawa 2015

OK