Oznaczenia stosowane w Słowniku

a.albo
accbiernik
akcforma akcentowana
alb.albański
anat.anatomiczne
ang.angielski
antr.antropologiczne
arab.arabski
arch.archaiczne
archeol.archeologiczne
archit.architektoniczne
astr.astronomiczne lub astrologiczne
B.biernik
bank.bankowe
bezok.bezokolicznik
bibl.biblijne
biochem.biochemiczne
biol.biologiczne
bot.botaniczne
bret.bretoński
brus.białoruski
bud.budowlane
bułg.bułgarski
C.celownik
char.forma charakterystyczna (nacechowana)
chem.chemiczne
chiń.chiński
chor.choreograficzne
chorw.chorwacki
cz.czasownik
czes.czeski
D.dopełniacz
datcelownik
daw.dawne
deprforma deprecjatywna
dkdokonany
druk.drukarskie
duń.duński
edyt.edytorskie
ekon.ekonomiczne
elektr.elektrotechniczne
erud.erudycyjne
etnolog.etnologiczne
etnon.etnonim
etymol.etymologicznie
euf.eufemistyczne
farm.farmaceutyczne
fcharforma charakterystyczna (nacechowana)
film.filmowe
filoz.filozoficzne
fiń.fiński
fiz.fizyczne
fizjol.fizjologiczne
flam.flamandzki
flis.flisackie
fneutforma neutralna
form.formalne
fotogr.fotograficzne
fr.francuski
fraz.frazeologiczne
gendopełniacz
genet.genetyczne
geogr.geograficzne
geol.geologiczne
głuż.górnołużycki
górn.górnicze
gr.grecki
gwar.gwarowe
handl.handlowe
hebr.hebrajski
hip.hipiczne
hist.historyczne
hiszp.hiszpański
hom.forma homonimiczna
hydrol.hydrologiczne
im. b.imiesłów bierny
im. cz.imiesłów czynny
in.inaczej
indyw.indywidualne
instnarzędnik
irl.irlandzki
iron.ironiczne
isl.islandzki
jap.japoński
jęz.językoznawcze
karc.karciane
kaszb.kaszubski
kaz.kazachski
komp.komputerowe
książk.książkowe
kulin.kulinarne
lekcew.lekceważące
leśn.leśnicze
licz.liczebnik
lit.literackie
litew.litewski
l. m.liczba mnoga
locmiejscownik
lotn.lotnicze
l. p.liczba pojedyncza
łac.łaciński
łot.łotewski
łow.łowieckie
M.mianownik
mrodzaj męski
m1rodzaj męski osobowy
m2rodzaj męski zwierzęcy
m3rodzaj męski rzeczowy
maced.macedoński
mat.matematyczne
med.medyczne
meteor.meteorologiczne
mikol.mikologiczne
miner.mineralogiczne
mit.mitologiczne
morodzaj męskoosobowy
monet.monetarne
mong.mongolski
mors.morskie
mot.motoryzacyjne
Ms.miejscownik
muz.muzyczne
n. wł.nazwa własna
N.narzędnik
n1rodzaj nijaki pierwszy
n2rodzaj nijaki drugi
ndeprforma niedeprecjatywna
ndkniedokonany
ndmnieodmienne
neutforma neutralna
niderl.niderlandzki
niem.niemiecki
niepopr.niepoprawne
niezal.niezalecane
nommianownik
num.numizmatyczne
nw.niewłaściwe
nwokforma niewokaliczna
ods.odsłownik
ogr.ogrodnicze
os.osoba
p1rodzaj przymnogi osobowy
p2rodzaj przymnogi drugi
p3rodzaj przymnogi trzeci
paleont.paleontologiczne
pim.przyimek
plast.plastyczne
poet.poetyckie
pogard.pogardliwe
pol.polski
poligr.poligraficzne
polit.polityczne
poprz.poprzyimkowe
port.portugalski
pot.potoczne
praw.prawne
pref.prefiks
przen.przenośne
przest.przestarzałe
przym.przymiotnik
ps.przysłówek
psych.psychologiczne
pszcz.pszczelarskie
reg.regionalne
rel.religijne
roln.rolnicze
ros.rosyjski
rub.rubaszne
rum.rumuński
ryb.rybackie
rz.rzeczownik
rzad.rzadkie
rzem.rzemieślnicze
serb.serbski
skr.skrót
słowac.słowacki
somal.somalijski
sport.sportowe
spół.spółgłoskowe
suah.suahili
szach.szachowe
szkol.szkolne
szt.sztuka
szw.szwedzki
środ.środowiskowe
tadż.tadżycki
teatr.teatralne
techn.techniczne
term.terminologiczne, termin
turkm.turkmeński
ukr.ukraiński
uzbec.uzbecki
vocwołacz
W.wołacz
wal.walijski
wet.weterynaryjne
węg.węgierski
wł.włoski
właśc.właściwie
włók.włókiennicze
wojsk.wojskowe
wokforma wokaliczna
wulg.wulgarne
zdr.zdrobnienie
Złoż.forma niesamodzielna (w złożeniach)
zool.zoologiczne
zootechn.zootechniczne
żrodzaj żeński
żart.żartobliwe
żegl.żeglarskie

+(plus) sygnalizuje pisownię łączną
(minus) przed skrótem oznacza wartość przeciwną
(romb) oddziela nieformalną, opisową część hasła
( )fakultatywne
[ ]niezalecane
Zygmunt Saloni Marcin Woliński Robert Wołosz Włodzimierz Gruszczyński Danuta Skowrońska

Grammatical Dictionary
of Polish

3rd Edition Online

Warszawa 2015

OK